Διαδικασία αγοράς

Διαδικασία αγοράς ακινήτου

Η αγορά ακινήτου είναι μία διαδικασία που απαιτεί μια σχετική γραφειοκρατία η οποία ολοκληρώνεται μέσα σε ένα χρονικό διάστημα  6 έως 8 εβδομάδων. Αφού επιλέξετε το ακίνητο που επιθυμείτε το επόμενο βήμα σας είναι να επιλέξετε μια ομάδα επαγγελματιών που θα αναλάβουν να φέρουν εις πέρας όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες αγοράς για λογαριασμό σας. Αυτή η ομάδα πρέπει να αποτελείται από έναν δικηγόρο, έναν  συμβολαιογράφο, έναν επιθεωρητή ακινήτων και έναν λογιστή.

Ο συμβολαιογράφος πραγματοποιεί μια έρευνα που αφορά την κυριότητα, τη νομή και την κατοχή του ακινήτου ή του οικοπέδου τα τελευταία 20 χρόνια. Επιπλέον ελέγχει αν υπάρχουν νομικές ή οικονομικές εκκρεμότητες που αφορούν την επένδυση σας. Οι περισσότεροι αγοραστές εξουσιοδοτούν τον δικηγόρο τους να προβεί σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες προκειμένου να ολοκληρωθεί η αγορά.

Οι επιθεωρητές, που στην ουσία είναι πολιτικοί μηχανικοί, παρακολουθούν την κατασκευή καθ’ όλη τη διάρκεια της και επιβεβαιώνουν πως έχουν ακολουθηθεί όλες οι νόμιμες διαδικασίες και η κατασκευή έχει γίνει βάση των προδιαγραφών που ορίζονται από το νόμο.

Τα έγγραφα που χρειάζονται για να ολοκληρωθεί η αγορά σας είναι η αστυνομική σας ταυτότητα, ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), το πιστοποιητικό γεννήσεως και αριθμός λογαριασμού τραπέζης. Όλες οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν μέσω αυτού του λογαριασμού γεγονός που αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο για τις φορολογικές σας υποχρεώσεις.

Το συμβόλαιο αγοράς, γνωστό και ως προ-συμβόλαιο, προϋποθέτει και την καταβολή (προκαταβολή) του 10% του ποσού αγοράς του ακινήτου προκειμένου να δεσμευτεί το ακίνητο στο όνομά σας.

Μόλις υπογραφεί το συμβόλαιο αγοράς παρουσία συμβολαιογράφου ο δικηγόρος σας θα κινήσει τη διαδικασία μεταβίβασης του ακινήτου. Αν κατά τη διάρκεια αυτής προκύψει κάποιο κόλλημα που αφορά την ακεραιότητα του ακινήτου τότε θα σας επιστραφεί η προκαταβολή. Αν μετά την υπογραφή του  συμβολαίου αποφασίσετε να αποσυρθείτε την προσφορά σας και να ακυρώσετε την αγορά τότε η προκαταβολή δεν επιστρέφεται.

Όταν ολοκληρωθούν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι ακολουθεί η οριστική υπογραφή του συμβολαίου μεταξύ του πωλητή και του αγοραστή πάντα παρουσία συμβολαιογράφου. Εναλλακτικά μπορεί να υπογράψει ο δικηγόρος που έχετε εξουσιοδοτήσει.

Με την ολοκλήρωση της τελικής σύμβασης πρέπει να πληρωθούν όλα τα τέλη και οι φόροι που αφορούν την αγοραπωλησία. Τα έξοδα της συμβολαιογραφικής πράξης που καταβάλλει ο αγοραστής περιλαμβάνουν τον φόρο αγοράς ακίνητης περιουσίας ο οποίος υπολογίζεται βάσει της εκτιμώμενης φορολογικής αξίας. Πρόκειται για την αντικειμενική χρηματική αξία ενός ακινήτου σύμφωνα με τις ελληνικές φορολογικές αρχές και από τον Ιανουάριο του 2014 ο φόρος αγοράς ακινήτου έχει καθοριστεί στο 3%. Πρέπει επίσης ο αγοραστής να λάβει υπόψη την αμοιβή του συμβολαιογράφου και την αμοιβή του δικηγόρου κάτι που θα καθοριστεί μετά από συμφωνία μεταξύ ιδίων.


Είναι εξαιρετικά σημαντικό για μια επένδυση ζωής να επιλέξετε καταρτισμένους συνεργάτες σε κάθε βήμα μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης σας. Η Artec Homes με ευχαρίστηση θα λύσει όλες τις απορίες σας.