Συχνές ερωτήσεις

Μπορεί οποιοσδήποτε να αγοράσει σπίτι στην Ελλάδα?

Όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να αγοράσουν σπίτι στην Ελλάδα με την ίδια ευκολία που μπορούν να αγοράσουν και στην χώρα τους . Αγορά μπορούν να κάνουν και οι εκτός Ευρώπης πολίτες αλλά σε αυτή την περίπτωση ισχύουν συγκεκριμένοι όροι.

Χρειάζομαι  δικηγόρο για να προβώ σε αγορά ακινήτου ?

Ναι. Πρέπει να ορίσετε έναν δικηγόρο για να εκτελέσει τις απαραίτητες νομικές διαδικασίες και να πραγματοποιήσει τον έλεγχο των τίτλων ιδιοκτησίας.

Η Artec  Homes μπορεί να συστήσει  δικηγόρους με τους οποίους συνεργάζεται  και γνωρίζουν πολύ καλά αγγλικά , γαλλικά και γερμανικά.

Χρειάζομαι λογιστή ?

Ναι. Ο λογιστής θα σας βοηθήσει με όλες τις οικονομικές διαδικασίες ( φορολογία σπιτιού, επιστροφή φόρου κλπ.)

Χρειάζεται  να έχω λογαριασμό σε Ελληνική τράπεζα;

Ναι, Θα πρέπει να ανοίξετε έναν λογαριασμό, διαδικασία μερικών λεπτών, προκειμένου να γίνονται οι απαραίτητες πληρωμές μέσω αυτού. Επίσης αποτελεί απόδειξη ότι τα ποσά για την αγορά έρχονται από χώρα εκτός Ελλάδος και απαλλάσσονται φορολογίας.

Πρέπει να δώσω προκαταβολή;

Ναι. Η προκαταβολή είναι συνήθως το 10 % και απαιτείται προκειμένου να αποσυρθεί η ιδιοκτησία από την αγορά και να ξεκινήσει η διαδικασία σύνταξης του  συμβολαίου.

Ποιες είναι οι επιπλέον επιβαρύνσεις κατά την αγορά ιδιοκτησίας;

Πρόσθετα στο φόρο πρέπει να πληρωθεί και ο φόρος μεταβίβασης  που τον Ιανουάριο του 2014 προσδιορίστηκε στο 3%.

Πρέπει να είμαι παρόν / παρούσα κατά την υπογραφή του συμβολαίου?

Όχι. Μπορείτε να εξουσιοδοτήσετε έναν δικηγόρο ο οποίος θα προβεί σε όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες για λογαριασμό σας.

Ποιο είναι το χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης της διαδικασίας αγοράς?

Δεδομένου ότι όλα τα απαραίτητα έγγραφα έχουν τακτοποιηθεί είναι δυνατό να έχετε τους τίτλους ιδιοκτησίας  μέσα σε 6 έως 8 εβδομάδες.

Που μπορώ να απευθυνθώ σε περίπτωση που η ιδιοκτησία που αγοράσω χρειάζεται ανακαίνιση ή ολική αποκατάσταση?

Η Artec  Homes  αποτελείται από μία πολύ έμπειρη ομάδα, αρχιτεκτόνων  και μηχανικών, η οποία μπορεί να αναλάβει το σχεδιασμό, την αποκατάσταση και όλη την επιτήρηση του έργου μέχρι την ολοκλήρωση του.

Χρειάζομαι άδεια για να νοικιάσω την ιδιοκτησία μου;

Όχι, αν σκοπεύετε να ενοικιάσετε την ιδιοκτησία σας  μακροχρόνια.

Ναι, αν σκοπός σας είναι να έχετε εισόδημα προωθώντας την ιδιοκτησία σας ως τουριστικό κατάλυμα μέσω τουριστικών γραφείων ή μόνοι σας.

Βάση Ελληνικής νομοθεσίας πρέπει να πάρετε άδεια από τον ΕΟΤ ( Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού) η οποία θα αναφέρει ότι η ιδιοκτησία σας συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που έχει θέση ο ΕΟΤ.

Η Artec Homes  χτίζει θερινές οικίες βάση οδηγιών του ΕΟΤ.

Μπορώ να αποκτήσω ένα η περισσότερο ακίνητα με αυτοτελή αξία μικρότερη των 250000 ευρώ και συνολική ίση η μεγαλύτερη του ποσού αυτού;

Ναι, έχετε δικαίωμα και δικαιούστε και άδεια διαμονής από τη στιγμή που το σύνολο της ιδιοκτησίας σας  είναι ίσο ή  μεγαλύτερο αξίας 250000 ευρώ.